• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.จิรกฤต ลีลารุ่งระยับ
  • ISBN :978-616-398-648-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 244
  • ขนาดไฟล์ : 6.06 MB
หนังสือออกซิเดทีฟสเตรสและงานวิจัยประยุกต์สําาหรับ กายภาพบําบัด เขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ ได้นําเสนอตั้งแต่องค์ความรู้ พื้นฐานทางชีวะเคมีประยุกต์ เกี่ยวกับภาวะออกซิเดดทีฟสเตรส กลไกการทำงานและควบคุมภาวะออกซิเดดทีฟสเตรส ภาวะออกซิเดดทีฟสเตรสกับการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ