• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : นิตยสาร สสวท
  • Author : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 64
  • ขนาดไฟล์ : 50.85 MB
ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 สสวท. เดินหน้าจัดการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล มุ่ง “ยกระดับการศึกษาไทย” พลาสติกย่อยสลายได้ สะตีมศึกษา (STEAM Education) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น: สืบไว้... สานสร้างร่วมรักษ์เศียรจิ๋ว การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแบบออนไลน์ Style New Normal