• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ไมเคิล ไรท
  • ISBN :978-974-02-0092.5
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 193
  • ขนาดไฟล์ : 7.30 MB
วิเคราะห์ วิพากษ์ สภาวการณ์รอบโลก ไมคฺ์ จูง นังโมหิณี มาด้วยจากมติชนสุดสัปดาห์ มุมมองจากฝรั่งคลั่งสยาม ผมเห็นว่าเพื่อนคนไทยจำนวนมาก ย่างเข้ามาในแดนสนธยาแห่งยุคสงสัย (Age of Doubt) จึงเขียนบทความแนวเสรีนิยมลงมติชนสุดสัปดาห์เป็นระยะ ๆ ผู้อ่านบางท่านมีแก่ใจเขียนจดหมายแสดงความเห็นด้วย และขอให้รวบรวมเป็นกลุ่ม จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบันทึกบทความจากปี 2545-2546 สนองความปรารถนาดีอนึ่ง ยังมีผู้อ่านบางท่านอ่านผมแล้วอารมณ์เสีย... ผมขอแนะนำท่านว่า "ไมเคิล ไรท" ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรอกครับ หากท่านไม่ชอบแล้วจะอ่านบทความของผมทำไม ชวนให้อ่านนักเขียนที่น่ารักกว่าผม ท่านจะได้มีจิตสุขสำราญไม่เสียอารมณ์เปล่า ๆ