• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ไมเคิล ไรท
  • ISBN :974-322-964-7
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 135
  • ขนาดไฟล์ : 54.70 MB
หลายคนเข้าใจผิดว่ามีแต่แผนที่สมัยใหม่เท่านั้นมีประโยชน์ แผนที่สมัยโบราณล้วนมีข้อบกพร่อง แต่ไม่เคิล ไรท ไม่ได้คิดเช่นนั้น เพราะแผนที่เก่ามีทั้งความถูกต้องบ้างและไม่ถูกต้องบ้าง ซึ่งสามารถใช้ศึกษาแล้วทำให้เราเข้าใจโลกทัศน์ของคนสมัยเก่ารวมทั้งความเป็นมาของโลก สี่สีทั้งเล่ม