• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : นายพลเดส์ฟาร์จ แปลโดย : ปรีดี พิศภูมิวิถี
  • ISBN :9789740216100
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 121
  • ขนาดไฟล์ : 16.56 MB
พบใหม่! ที่กรุงปารีส ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส การปฏิวัติสมัยพระนารายณ์ บันทึกของนายพลเดส์ฟาร์จ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคราวที่พระเพทราชาทำการรัฐประหารสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งผู้เขียนเรื่องนี้มีบทบาทอย่างมากในการควบคุมดูแล จัดการและต่อสู้กับกองกำลังสยาม เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ การแปลบันทึกเป็นภาษาไทยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส จุดเด่น เป็นเอกสารประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในฐานะข้อมูลชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอยุธยาโดยตรง เป้าหมาย กลุ่มผู้อ่านที่ชอบอ่านประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์ กลุ่มผู้อ่านทั่วไป ที่เคยอ่านเรื่อง รุกสยาม ในนามพระเจ้า