• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : คริส เบเคอร์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  • ISBN :978-974-02-1265-2
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 450
  • ขนาดไฟล์ : 10.56 MB
เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยเล่มแรกที่เป็น ‘ประวัติศาสตร์’ ในความหมายสมัยใหม่ สามารถกะเทาะเปลือกสังคมไทยได้อย่างรอบด้าน และทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทการเมืองไทยได้ดีที่สุด