• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
  • ISBN :978-974-02-1192-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 314
  • ขนาดไฟล์ : 20.24 MB
งานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่พรมแดนเขาพระวิหาร ว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความหมายของเส้นพรมแดนในแต่ละช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร