• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • ISBN :978-974-02-0837-2
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 234
  • ขนาดไฟล์ : 4.17 MB
บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อชนชั้นนำไทยถูกรุกฆาต ...เสียงของคนเล็กๆ ดังมากขึ้นในสังคมไทย ...วิถีทางสำคัญในการแก้ปัญหานี้ก็คือ ชนชั้นนำไทยต้องปรับตัว