• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : เชาวน์ พงษ์พิชิต
  • ISBN :978-974-02-1047-4
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 338
  • ขนาดไฟล์ : 7.62 MB
แนวคิดทางการเมืองของเหมาเจ๋อตง รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสาธารณัฐประชาชนจีน นำเสนอทั้งคุณูปการและความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงที่มีต่อจีน อิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ฝ่ายตะวันตกไม่มี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้