• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : กอง บก.มติชน-ประชาชาติธุรกิจ
  • ISBN :978-974-02-0222-6
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 274
  • ขนาดไฟล์ : 10.86 MB
หลังรัฐประหารปี 2549 บทบาทของตุลาการเพิ่มขึ้นทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หนังสือเล่มนี้ ได้บรรจุประเด็นสำคัญในบริบทของ ‘ตุลาการภิวัตน์’ ข้อมูลทุจริตสำคัญๆ ในรัฐบาลทักษิณ คำพิพากษาพลิกประวัติศาสตร์การเมืองไทยในหลายคดี รวมถึงจดหมายของทักษิณจากกรุงลอนดอนอีกด้วย