• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • ISBN :978-974-02-0309-4
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 194
  • ขนาดไฟล์ : 19.41 MB
ปรากฏการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติและการดำรงอยู่ของคนชั้นกลางว่าเป็นอย่างไร คนชั้นกลางต่อต้านความรุนแรงอย่างแท้จริงหรือไม่ เหตุใดชนชั้นกลางจึงสามารถกุมสภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นเวลานาน นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความคิดของคนรากหญ้าและคนชั้นกลางระดับล่าง