• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : นงนุช สิงหเดชะ
  • ISBN :978-974-323-4682
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 202
  • ขนาดไฟล์ : 11.12 MB
รวมบทความวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลทักษิณที่เฉียบคม ตรงไปตรงมา และหนักแน่นด้วยข้อมูล คอลัมน์ได้รับการกล่าวขวัญถึงและเป็นที่โต้แย่งเป็นอย่างมาก ฝ่ายที่มีทัศนคติในด้านลบต่อคุณทักษิณ ชินวัตร ย่อมมีชื่มชอบคอลัมน์ของเธอ ตรงกันข้ามกับฝ่ายที่ชื่นชอบคุณทักษิณจะตอบรับด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ สารบัญ -"ติดตาม" พระราชดำรัส - Bread & Circus - แอร์ ฟอร์ชวัน "หิ่งห้อย" อย่าแข่งไฟ - "เคโดะ" ตายเพราะฤทธิ์ "เอื้ออาทร" - ได้เวลา "รื้อนั่งร้าน" - อย่า "ยื่นเงิน" ให้ประชาชนแล้วยึด "สิทธิเสรีภาพ" ไป - "บุช-แบลร์" และ "ทักษิณ" As the Past Catches You - สัมพันธ์ไทย- พม่า "ตานฉ่าย" กำหนด "เกม" ฯลฯ