• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : วิษณุ เครืองาม
  • ISBN :978-974-02-0844-0
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 370
  • ขนาดไฟล์ : 6.27 MB
หลังม่านการเมือง วาระเร้น ประเด็นลับ และหลากหลายเรื่องราวของคนการเมือง ผู้เขียน วิษณุ เครืองาม ผลงานเล่มสุดท้ายของอาจารย์ "วิษณุ เครืองาม" ที่ทำให้ชุด "เรื่องเล่าจากเนติบริกร" มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งใครได้อ่านไม่เพียงแต่ได้ความรู้ ได้ข้อคิดดีๆ หรือได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ด้วยเหตุที่มีอารมณ์ขันเจือปนอยู่เท่านั้น หากทว่ายังทำให้หูตาสว่าง ได้รู้เรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศ และได้รู้ความจริงอะไรต่ออะไรอีกมากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึง สารบัญ - การบริหารราชการแผ่นดิน - การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ - รัฐบาลกับนโยบาย - หลังประตูห้องประชุม ครม. - เรื่องไม่ชอบมาพากลใน ครม. - ครัว ครม. - คนรอบข้าง - พระ "อาจารย์" กับนักการเมือง - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - พิธีรีตอง ...ฯลฯ...