• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ISBN :9789746727853
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 107
  • ขนาดไฟล์ : 3.27 MB
คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง เเละทำความเข้าใจถึงการดูเเลสัตว์เลี้ยงเมื่อภาวะกระดูกหัก เข้าใจเเนวทางการรักษากระดูกหักของสัตวเเพทย์ผู้ให้การรักษา นอกจากนี้ยังใช้เป็นหนังสือให้ความรู้เเก่นักศึกษาสัตวเเพทย์ สัตวเเพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไปที่สนใจใช้ทบทวนความรู้เบื้องต้น ซึ่งในเล่มจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสุนัขและแมวทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของที่กำลังประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงป่วย หรือแม้แต่ยังไม่ป่วย ก็ควรค่าต่อการศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อน