• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
  • Author : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 104
  • ขนาดไฟล์ : 83.46 MB
100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย