• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : -
  • Author : อ.พรพิไล เลิศวิชา
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 129
  • ขนาดไฟล์ : 10.7 MB
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางประสาทวิทยาศาตร์ จิตวิทยา และความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในสถานการณ์ของสังคมไทย